Delgeneralplan för Styrsö holme

Staden har på markägarnas anhållan påbörjat framtagning av en delgeneralplan för Styrsö holme.

Natur- och kulturområdesinventeringar genomfördes år 2018 och kompletterades år 2020.

Planprocessen

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades