Informationsfilm om centrum

Presentation av utkastet till delgeneralplan för Mariehamns centrum, från stadsfullmäktiges aftonskola 29 november 2016.

Så att du hittar lättare i denna drygt 2½ timmes informationsfilm anger vi här vid vilken tidpunkt de olika presentationerna börjar.

00:02:17 - Planeringsläget
Barbara Heinonen, stadsdirektör

00:07:07 - Utkastet till delgeneralplan
Sirkka Wegelius, stadsarkitekt, berättar om processen, utkastet med kvarterstyper och våningstal, ökat boende och verksamhetsutrymmen, grönområden, parkering med mera.

00:55:03 - Gemensamma mötesplatser
Anna Hjerling, projektarkitekt, berättar om idéer för det offentliga rummet i staden. Exempelvis för biblioteksplatsen, torget, bussplan och Österhamn.

01:11:30 - Trafiksystemlösningar
Malin Gibrand och Eric Dahlén från Trivector Traffic berättar om förutsättningar och strategi för gaturum, trafik- och parkeringslösningar.

01:45:15 - Frågestund
Ledamöternas frågor och de olika presentatörernas svar.

Filmen kan du även titta på via denna länk.

Sidan uppdaterades