Magazin (1006)

Sökandena anhåller om att de två berörda tomterna sammanslås, att K-märkning av gårdsbyggnad avlyfts, att underjordiskt garage får byggas under gatumark, att byggnadsrätten utökas och att tomten får bebyggas med volymer i olika höjder upp till åtta våningar. Planeringen utgår från riktlinjerna i generalplanen för absoluta centrum med den avvikelsen att en mindre byggnadsyta för åtta våningar införs och att K-märkning avlyfts. Under gata får underjordisk garage byggas.

Besvär har inlämnats till Högsta Förvaltningsdomstolen.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades