Södragatan 4, 6 och 8 (nr 972)

Staden initierar stadsplaneändringen. Syftet med planändringen är att åstadkomma ett bestående skydd för de arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på tomterna och för de kulturhistoriskt värdefulla gårdarna Planeringen innebär bl.a. att byggnadsrätten och byggnadsytorna avlyfts och att gatuhusen ges en modern skyddande K-märkning, att gårdshusen K-märks samt att gårdarna skyddas.


PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d
Processlinje
Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades