Granntomterna till Sittkoffs (nr 965)

Staden initierar stadsplaneändringen. Syftet med planändringen är att utöka service, arbetsplatser och bostäder i centrum samt stärka centrum som en aktiv, och trivsam stadsmiljö.. Planändringen innebär bl.a. förtätning av tomterna. Antalet våningar och byggnadsrätt ökas. Simonsgränds funktion som ett gemensamt stadsrum förstärks.

PLANEPROCESSEN

Stadutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades