Klintvägen 5 (1121)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring så att tomten förstoras mot granntomt med en ny moderniserad parkeringsnorm.

Planförslaget innebär att till tomten införlivas ett markområde, att markanvändningen ändras och att byggnadsrätten höjs.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 7 – 21.9.2020. Planförslaget finns till påseende på stadsbiblioteket. Frågor kan ställas per telefon till 018-531461 eller per e-mail till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast 21.9.2020 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller som e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Planprocessen

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades