Apalängen våtmark (1119)

Staden planlägger och ändrar gällande stadsplan för att skapa möjligheter att bygga en mångfunktionell våtmark.

Planläggning av området har påbörjats genom att ta fram en stomplan för stadsdelen Apalängen. Samråd för stomplan arrangerades under tiden 14 – 28.8.2019.

Planförslaget från den 20.2.2020 har varit utställt under tiden 17.4-18.5.2020. Under utställningstiden inkom 3 anmärkningar och ett utlåtande från Jomala kommun.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Stadsfullmäktige har godkänt planförslaget den 16.06.2020 § 85.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

Sidan uppdaterades