Apalängen våtmark (1119)

Staden planlägger och ändrar gällande stadsplan för att skapa möjligheter att bygga en mångfunktionell våtmark.

Planläggning av området har påbörjats genom att ta fram en stomplan för stadsdelen Apalängen. Samråd för stomplan arrangerades under tiden 14 – 28.8.2019.

Stadsplaneförslaget är framlagt under tiden 17.4–18.5.2020. Planförslaget är tillgängligt på Sittkoffs, Markströmsgränd och på stadens hemsida. Frågor kan ställas per telefon till 018-531461 eller per e-mail till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.
Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 18.5.2020 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades