Ringvägen 8 (1117)

Sökanden anhåller om ökning av tomtens exploateringstal till 0.2, att byggnadsytan förstoras samt att antalet våningar ändras.

Planförslaget innebär att markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten höjs, antal våningar och byggnadsytan ändras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 16 – 30.12.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 30.12.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket och stadsarkitektkansliet.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades