Köpmansgatan 4 och 6 (1116)

Sökanden anhåller om revidering av bilplatsnormen.

Planförslaget innebär att bilplatsnormen och friköpsreglerna revideras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 16 – 30.12.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 30.12.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket och stadsarkitektkansliet.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades