Blomlådor som farthinder

Det kommer varje år önskemål om farthinder och fartdämpande åtgärder på stadens gator i bostadsområden. Låg hastighet på bostadsgator är en viktig förutsättning för en trygg och säker trafikmiljö.

Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten. För att få ställa ut blomlådor måste du ansöka om tillstånd. Tillståndet gäller ett år i taget och du måste själv förnya tillståndet inför varje sommar om du vill ställa ut blomlådor.
Tillståndstiden för blomlådor är mellan 15 maj och 15 oktober.

Du hittar ansökningsblankett och mer information under Hitta snabbt.

Sidan uppdaterades