Parkstigen

Mariehamns stads vattenverk utför underhållsarbeten av VA ledningar på Parkstigen/Cedersvägen enligt bifogad karta. Arbetet startar i början av September 2019 och beräknas pågå ca 3 månader.

Vattentillförseln kan vara tidvis stängd, dock endast under korta stunder vid inkopplingen av provisoriskt vatten. Det provisoriska vattnet består an slangar på marken som kopplas in till er fastighet, vi kommer att kontakta er för denna koppling.

Framkomligheten kommer att vara begränsad under hela byggtiden.Vi skall göra vad vi kan för att ni skall nå era tomter, diskutera gärna med personalen på arbetsplatsen om ni har förslag och önskemål.
Eventuellt måste delar av asfaltering lämnas till våren 2020.

VA-verket uppmanar fastighetsägarna att samtidigt se över fastighetens avloppsdränerings- och dagvattensystem så att de uppfyller dagens krav (t.ex. septiktankarna är omkopplade och takvattnet inte leds till avloppet). Vi bygger nya ledningar fram till er tomtgräns, vill någon ha intagsledningarna på tomten förnyade samtidigt så kan vi utföra detta till självkostnadspris.

Omkopplingen är nödvändig för att avloppet inte skall belastas med dagvatten. Om avloppet belastas med för mycket dagvatten kan det medföra uppdämning i avloppet med källaröversvämning som följd, därtill har det en försämrande inverkan på reningen av avloppsvattnet i Lotsbroverket.

För mera information kontakta:

Arbetsledare VA-Verket Ralf Enholm                        Tfn: 531534
Planeringsingenjör VA-Verket Staffan Eriksson     Tfn: 531537
Projektchef Markenhet Håkan Lindén                      Tfn: 531560

Sidan uppdaterades