Genvägen

Mariehamns stads vattenverk utför underhållsarbeten av VA ledningar på Genvägen enligt bifogad karta. Arbetet startar i slutet av Augusti och beräknas färdigt i November 2019.

Vattentillförseln kan vara tidvis stängd, dock endast under korta stunder vid en eventuell inkoppling av provisoriskt vatten. Det provisoriska vattnet kan bestå av slangar på marken som kopplas in till er fastighet. Entreprenören kommer att kontakta er för denna koppling. Gatan kommer att grundförbättras i samband med VA arbetet, så framkomligheten kan tidvis vara begränsad. Vi skall göra vad vi kan för att ni skall nå era tomter, diskutera gärna med personalen på arbetsplatsen om ni har förslag och önskemål. Tillfällig anslutning till Genvägen kommer att ske via Juseliusvägen.

VA-verket uppmanar fastighetsägarna att samtidigt se över fastighetens avloppsdränerings- och dagvattensystem så att de uppfyller dagens krav (t.ex. septiktankarna är omkopplade och takvattnet inte leds till avloppet). Vi bygger nya ledningar fram till er tomtgräns, vill någon ha intagsledningarna på tomten förnyade samtidigt (på egen bekostnad)så kan ni diskutera detta med entreprenören som bygger gatan.

Omkopplingen är nödvändig för att avloppet inte skall belastas med dagvatten. Om avloppet belastas med för mycket dagvatten kan det medföra uppdämning i avloppet med källaröversvämning som följd, därtill har det en försämrande inverkan på reningen av avloppsvattnet i Lotsbroverket.

För mera information kontakta:

Arbetsledare VA-Verket Ralf Enholm         Tfn: 531 534
VA planering VA-Verket Staffan Eriksson  Tfn: 531 537
Projektchef   Markenhet Håkan Lindén     Tfn: 531 560

Sidan uppdaterades