Cykla i Mariehamn

I Mariehamn finns både separata cykelvägar och cykelvägar i blandtrafik. Som regel är det inte tillåtet att cykla på trottoarer. Undantagna från regeln är barn upp till 12 års ålder som tillåts att cykla på trottoarer där det saknas gång- och cykelväg.

Cykelvägar

Det finns en karta i pdf där du kan se var det finns cykelvägar, de är markerade med heldragen röd linje. På kartan finns också gångvägar som är markerade med heldragen blå linje och motionsbanor som är markerade med heldragen gul linje.

Cykelpumpar i centrum

Två manuella cykelpumpar finns i centrum för allmänheten att använda. En vid stadsbiblioteket och en vid korsningen Norragatan-Torggatan.

Pumparna är en del av stadens arbete med att underlätta för cyklister i staden. Cykelpumparna som är av märket ALTAO fungerar för allt från vanliga cyklar till city- och mountainbikes då de har ett universalmunstycke som passar majoriteten av däckventiler.

Sidan uppdaterades