Parkering

I stadens generalplan finns översiktliga planer för stadens markanvändning och för trafiken. Där finns även mål för parkeringar i Mariehamn.

Stadens mål är

  • att bevara Mariehamns karaktär av trädgårdsstad med lummighet och grönska
  • att slå vakt om grönytor på tomter med tanke på boendestandarden och barnens lekmiljö
  • att finna enhetliga bilfria områden på tomterna för lekrekreation, vilka kan nås från bostäderna utan beröring med bilväg eller parkeringplats
  • att undvika att viktiga centrumaktiviteter till följd av otillräckliga parkeringsmöjligheter flyttar till andra områden
  • att skapa bilfria gångytor inom centrumområdet
  • att prioritera utbyggnaden av underjordiska parkeringsanläggningar
Sidan uppdaterades