Sommarjobbssedel

Mariehamns stad erbjuder företag sommarjobbssedlar för att underlätta för unga mariehamnare att få arbete i den egna hemkommunen.

Uppdatering 10/6/2021: Årets sommarjobbssedlar är nu utdelade och beviljade. Vi uppmuntrar er som är intresserade att ansöka inför nästa sommar när det är dags igen. 

En sommarjobbssedel är ett stöd på 300 euro som Mariehamns stad beviljar till arbetsgivare i Mariehamn som anställer mariehamnsungdomar födda åren 2003-2005 för sommarjobb i minst två veckor under perioden 1 juni till 31 augusti 2021. 

Regler och villkor för sommarjobbssedlar

Det finns totalt 20 stycken sommarjobbssedlar. De beviljas till arbetsgivare i ansökningsordning. Max två sommarjobbssedlar beviljas per arbetsgivare. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Mariehamns staden ersättning på 300euro/sedel.

Mer information om regler och ansökan hittar du i dokumentet som finns under rubriken Bilagor.

Öppna formuläret för ansökan om sommarjobbssedel

Vem kan söka sommarjobben?

Ungdomar födda åren 2003-2005 med Mariehamn som hemort. Man söker själv de lediga sommarjobben hos respektive arbetsgivare. De lediga platserna sammanställs och publiceras med kontaktuppgifter på www.mariehamn.ax/sommarjobbssedel

Sommarjobbssedlarna är en del av projektet Ung+ som drivs av personalkansliet och vars syfte är att skapa kontakter mellan stadens ungdomar och arbetsliv.

Vid frågor om sommarjobbssedel vänligen kontakta HR@mariehamn.ax

Välkommen in med din ansökan!

Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 10.8.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.