Besökare vid stadshusets information

Ta kontakt

På den här sidan hittar du allmän kontaktinformation till staden, men också formulär för felanmälan, flyttanmälan, frågor eller synpunkter.

För att nå stadens anställda per telefon ringer du växeln på tel. 5310. Växeln har öppet vardagar kl. 8.00-16.15.

De flesta sidor på stadens webbplats har även en kontaktruta med direktnummer eller e-post till den som du kan vända dig till i aktuellt ärende. Tänk dock på att vanlig e-post är okrypterad, vilket betyder att det kan vara möjligt för andra att läsa innehållet. Här hittar du samtliga kontaktrutor.

Formulär för anmälan och kontakt

För ansökningar gällande stadens service inom de olika verksamheterna finns formulär och blanketter på sidan Självservice.

Journummer

Infrastruktursektorns journummer tel. +358 18 531599 är till för nödsituationer gällande t.ex. vatten- och avloppsläckor, nedblåsta träd eller andra hinder på vägar, trasiga fönster eller dylikt på stadens fastigheter. För icke akuta ärenden använd gärna stadens e-formulär för felanmälan för stadens gatu- och markområden.

Se även sidan Åtgärd vid olycksfall med vatten och avlopp.

Postadress

Mariehamns stad
"Avdelning/tjänsteman/nämnd"
Pb 5
AX-22 101 Mariehamn

Besök sidan Fakturering för information om faktureringsadress och digitala fakturor.

E-post till anställda

Vill du skicka e-post till en specifik person inom Mariehamns stad gör du det enligt fornamn.efternamn@mariehamn.ax samt för grundskolorna enligt fornamn.efternamn@edu.mariehamn.ax

E-post till politiker

Några av politikerna i stadens högsta politiska organ har givit medgivande till att deras e-postadresser har publicerats på sidan stadsfullmäktige. I övriga fall rekommenderar vi att du besöker partiernas egna webbplatser för information.

Växel och reception

Mariehamns stad
Stadshuset, Torggatan 17
Telefontid vardagar kl. 8.00‐16.15 Besökstid vardagar kl. 9.00‐15.00

Skrivelser till staden är allmän handling

Tänk på att i princip all post till Mariehamns stad är en allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att få ta del av de synpunkter som kommunen får in, om de begär det. Mariehamns stads behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i EUs dataskyddsförordning.

Skapad 22.3.2021 15:35
Uppdaterad 1.2.2022 08:45

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.