Gällande avropsavtal

Här presenteras Mariehamns stads förvaltningsövergripande avropsavtal. De listas enligt avtalsområde med leverantör och avtalsperiod angiven (inom parentes anges möjlig förlängning).

Ekologisk mjölk, 1 %, 1,5 %
Ålands centralandelslag, ÅCA
22.12.2016 - 21.12.2018 (22.12.2018 - 21.12.2020)

Kontorsmaterial och förnödenheter
Wulff Oy Ab
17.10.2016 - 17.10.2019 (17.10.2019 - 17.10.2020)

Bensin och diesel
Rundbergs Bil och Service Ab
08.01.2018 - 31.12.2019 (31.12.2020)

Lätt eldningsolja
Rundbergs Bil och Service Ab
01.03.2018 - 01.03.2020 (01.03.2022)

Soppåsar och -säckar samt personskydd samt städmaterial och rengöringsmedel
Feja AB
23.08.2017 - 23.08.2019 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år.

Disk- och tvättmedel
Arritas AB
22.08.2017 - 23.08.2019 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år.

Hygienartiklar och mjukpapper
Feja AB
27.10.2017 - 27.10.2019 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år.

Elleverantör för Mariehamns stad
Mariehamns Elnät Ab
16.03.2018-15.03.2022

 

 

 

 

Sidan uppdaterades