Styrmodell

Styrmodellen är till för att genomföra politiska ambitioner och säkra en god kvalitet i verksamheterna. Genom att på ett systematiskt sätt planera, genomföra, följa upp och åtgärda verksamheterna säkerställer man verksamheternas kvalitet.

Stadens styrmodell genomsyras av och syftar till ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete handlar om att ständigt utveckla och göra verksamheten bättre så att resurserna kommer att användas på bästa sätt. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi en miljö som bejakar utveckling och ständiga förbättringar.

Styrmodellen i huvuddrag

 

Illustration, styrmodell som visar hur politiska mål påverkar verksamhetsplaner och detaljbudgeter, i sin tur genomförande och uppföljning, följt av bokslut samt budget och ekonomiplan. Även påverkan sinsemellan, av omvärlden, planeringsförutsättningar och vision samt värdegrund.

 
Stadens styrmodell genomsyras av och syftar till ett systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete handlar om att ständigt utveckla och göra verksamheten bättre så att resurserna kommer att användas på bästa sätt. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi en miljö som bejakar utveckling och ständiga förbättringar.
 

Illustration: Kvalitetshjulet går runt från planering till genomförande till uppföljning till åtgärder för att fortsätta fram mot ständiga förbättringar. Till stöd finns kvalitetssäkring.

Kvalitetshjulet ovan illustrerar kvalitetsarbetets fyra delar. Alla fyra delar måste finnas och fungera för att hjulet ska kunna snurra.

För mer information, läs hela beskrivningen av Mariehamns stads styrmodell (pdf-fil).

Sidan uppdaterades