Skolstadga

Vid ordnandet av verksamheten inom stadens grundskolor ska bestämmelserna i skolstadgan iakttas, utöver vad som är stadgat i grundskolelagen, grundskoleförordningen och landskapet Ålands läroplan för grundskolan.

I skolstadgan för Mariehamns stad kan du läsa om bland annat skoldistrikt och förvaltning, skolskjutsar, olika typer av undervisning, språkprogram, läroplikt och ledighet från skolgången.

Denna skolstadga trädde i kraft 01.11.2016.

Sidan uppdaterades