Allmänt om personalstrategiska programmet

Vision: Mariehamns stad

En attraktiv arbetsplats VÄRNAR OCH VÅGAR

I riktning mot denna vision, dvs att bli en ännu attraktivare arbetsplats, där man VÄRNAR om den kunskap och erfarenhet som finns, samtidigt som man fördomsfritt VÅGAR söka nya vägar och pröva på det okända, strävar man genom ett målmedvetet utvecklingsarbete.

En sund balans mellan att värna och att våga måste även genomsyra förverkligandet av alla de konkreta åtgärder som skall garantera ett så gott anseende och så professionella rekryteringsmetoder att man alltid lyckas rekrytera den personal man behöver, en s.k. lärande organisation som snabbt och smidigt kan anpassas till förändringar i omvärlden, en konkurrenskraftig lön för alla anställda och ett arbetsklimat som gör att personalen trivs, utvecklas och tar ansvar.
Allt detta leder till en god service för stadens invånare.

Följande värderingar och människosyn utgör grund för programmet:

VÄRDEGRUND:

Staden som arbetsgivare värdesätter sina anställda, behandlar alla jämlikt , ger möjlighet till aktiv delaktighet och personlig utveckling och förväntar sig fullödiga insatser av var och en.
Kundperspektivet beaktas i verksamheten genom tillgänglig personal, snabb service, hög kvalitet och ett vänligt och respektfullt bemötande.
Arbetsklimatet på stadens arbetsplatser kännetecknas av öppenhet, rättvisa, arbetsglädje samt tydliga och gemensamma mål.

LEDAR- OCH PERSONALPROFIL:

Stadens chefer motiverar, engagerar och stöder, klargör målsättningar och förväntningar för alla anställda, ger konstruktiv och tydlig återkoppling samt skapar förutsättningar för alla anställda att lyckas och känna arbetsglädje.

Stadens personal förstår syftet med och känner ansvar för sina arbetsuppgifter , vill utvecklas i sin egen yrkesroll och delta i utvecklandet av sin arbetsplats, vill ge kunderna "det lilla extra" och har förmåga och vilja att samarbeta.

Sidan uppdaterades