Jämställdhet och likabehandling i staden

Mariehamns stads jämställdhets- och likabehandlingsplan

Mariehamns stad förbinder sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Staden strävar till att vara en föregångare och förebild i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Staden vill vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats där mångfald respekteras och uppmuntras.

Arbetet utifrån jämställdhets- och likabehandlingsplanen strävar att uppnå de av stadsfullmäktige fastslagna målsättningar i aktuell budget/verksamhetsplan.

Planen har utarbetats i samråd med personalrepresentanter och består av strategier, utifrån ett lagbaserat jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, som staden i det dagliga arbetet ska arbeta enligt kontinuerligt. Nya aktiviteter tas fram årligen och en utvärdering av föregående års aktiviteter finns i aktuellt bokslut.

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen baserar sig på lagstiftning. 

    Sidan uppdaterades