Konstplan

Mariehamns stad ska utveckla en attraktiv konstsamling som gör det offentliga rummet, där verken placeras, intressant genom att väcka engagemang och känslor. Konstverken skall även stimulera till ett offentligt samtal om konst. Offentlig konst är en del av kulturarvet och har ett stort värde.

Konstplanen för Mariehamns stad ersätter alla tidigare konstpolitiska program om konstinköp och konstpolicy med riktlinjer för konstnärlig miljögestaltning enligt 1 % regeln för offentliga miljöer.

Konstplan för Mariehamns stad blev godkänd av stadsfullmäktige 26.3.2019.

Sidan uppdaterades