Främjande av integration

På initiativ från Ålands kommunförbund tillsattes under vintern 2014 en arbetsgrupp med medlemmar från kommunförbundet, Jomala kommun, Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Arbetsgruppen tog fram en modell för kommunala integrationsprogram. Mariehamns stad använde denna modell som grund för sin integrationsplan för 2015-2018.

Mariehamns stads plan för främjande av integration blev antagen av stadsfullmäktige 26.02.2019.

Sidan uppdaterades