Digitaliseringsstrategi

Målet med digitaliseringsstrategin är att utveckla staden till en modern e-förvaltning som förenklar vardagen för medborgare, personal och beslutsfattare.

Digitaliseringsstrategin ska ge stadens förtroendevalda och personal en helhetsuppfatning om betydelsen av digitalisering av verksamheten. Samtidigt fungerar den som underlag vid uppgörande av budget och verksamhetsplaner.

Mariehamns stads digitaliseringsstrategi finns att läsa som pdf-fil (storlek 192 kB)

Digitaliseringsstrategin fastställdes av stadsstyrelsen 10.10.2019 (264 §). Strategin ska gås igenom och uppdateras i början av varje mandatperiod (vart fjärde år) eller vid behov.

Sidan uppdaterades