5. Områden i behov av planläggning

I staden är alla områden som inte har en fastställd detaljplan områden i behov av planläggning. Innan bygglov prövas ska de särskilda förutsättningarna som anges i plan- och bygglagen för landskapet Åland utredas.

Sidan uppdaterades