Barnskyddsplan

Syftet med planen är att ge beslutsfattarna en helhetsuppfattning om barnens uppväxtförhållanden och välfärd, och om vilka resurser som behövs. Planen ska beaktas när stadens budget och ekonomiplan görs upp, och den ska revideras minst vart fjärde år.

Mariehamns stads barnskyddsplan blev antagen av stadsfullmäktige 14.06.2011. Planen innehåller uppgifter om:

  1. Barns och unga personers uppväxtförhållanden och välfärdssituation
  2. Åtgärder och tjänster som främjar barns och unga personers välfärd och förebygger problem
  3. Behovet av barnskydd i kommunen
  4. Resurser som skall reserveras för barnskyddet
  5. Tillgängligt servicesystem inom barnskyddet för skötseln av uppgifter enligt barnskyddslagen
  6. Ordnande av samarbete mellan olika myndigheter samt sammanslutningar och anstalter som producerar tjänster för barn och unga
  7. Genomförandet och uppföljningen av planen
Sidan uppdaterades