Arvodes- och resestadga för Mariehamns stads förtroendevalda

Godkänd av stadsfullmäktige 29.10.2019, § 159. Trädde ikraft 1.1.2020.

 I stadgan finns information om olika typer av arvoden och reseersättningar som ges till Mariehamns stads förtroendevalda.

Hela stadgan finns under Hitta snabbt.

Sidan uppdaterades