Arvodes- och resestadga för Mariehamns stads förtroendevalda

Godkänd av stadsfullmäktige 26.4.2016, § 60 Trädde ikraft 1.8.2016.

 I stadgan finns information om olika typer av arvoden och reseersättningar som ges till Mariehamns stads förtroendevalda.

Hela stadgan finns under Hitta snabbt.

Sidan uppdaterades