Principer för arvodering i av staden majoritetsägda bolag

Antagna av stadsfullmäktige den 24 mars 2015, 38 §.

  • Sammanträdesarvode för ledamöter i av staden majoritetsägda bolags styrelser ska uppgå till ett för stadsfullmäktiges ledamöters fastställda grundarvode. Bolagets styrelseordförande erhåller en förhöjning om 50 procent på ovan nämnda grundarvode.
  • Bolag med en balansomslutning över 25 000 000 euro är att anse som stora bolag medan bolag med en balansomslutning under 25 000 000 euro är att anse som mindre bolag.
  • För stora bolag uppgår årsarvode till 3 000 euro för styrelseordförande och 1 000 euro för styrelseledamot.
  • För mindre bolag uppgår årsarvode till 1 500 euro för styrelseordförande och 500 euro för styrelseledamot.
Sidan uppdaterades