Mariehamns stads koncerndirektiv

Godkänd av stadsfullmäktige 19.12.2017 att gälla från 1.1.2018.

Koncerndirektivet

Verksamheten i stadens dotterbolag utgör även med aktiebolag som organisationsform en del av stadens kommunala verksamhet. Ytterst ägs bolagen av stadens kommunmedlemmar. Staden bär det politiska ansvaret för bolagets verksamhet. Utgående från att staden och dess dotterbolag är en helhet ska bolagens verksamhet bedrivas med utgångspunkt från bolagets bästa inom ramen för koncernens bästa.

Stadens styrning och tillsyn över dottersamfund baserar sig på stadens bestämmandeinflytande, dvs. på rätten att tillsätta och avsätta beslutande organ i respektive samfund. Genom koncerndirektivet fastställs och förmedlas stadens övergripande ägarpolitik och förväntningar till dotterbolagen. Direktivet utgör ett led i stadens ägarpolitik och syftar till att skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt ägande som förtjänar att åtnjuta offentligt förtroende. Direktivet tillämpas vid sidan av fastställda specifika ägardirektiv i stadens samtliga hel- och majoritetsägda bolag. Stadens dotterbolag svarar för att direktivet tillämpas i egna dotterbolag.

 

 

Sidan uppdaterades