Förvaltningsstadga

I stadgan beskrivs hur staden är organiserad, vem som har rätt att fatta beslut och var uppgifter ska utföras.

Mariehamns stads förvaltningsstadga är fastslagen av stadsfullmäktige. Den uppdaterades 26.11.2019, och ändringarna trädde i kraft 1.1.2020.

Du kan läsa hela stadgan som ett PDF dokument.

 

Sidan uppdaterades