Förvaltningsstadga

I stadgan beskrivs hur staden är organiserad, vem som har rätt att fatta beslut och var uppgifter ska utföras.

Mariehamns stads förvaltningsstadga är fastslagen av stadsfullmäktige. Du kan läsa hela stadgan för 2017 som ett PDF dokument.

 

Sidan uppdaterades