Vattenavloppsavgift och bruksavgift

Godkänd av stadsfullmäktige, att gälla från 01.01.2020

Normaltaxa per m3:

2,25euro (exkl. moms.)     2,79euro (inkl.moms)

 

AVLOPPSVATTENTAXA FÖR MARIEHAMNS STAD

Godkänd av infrastrukturnämnden, att gälla från 01.01.2020.

1 §
För avledande av avloppsvatten och regnvatten samt deras renande uppbär staden avloppsvattenavgift i stöd av landskapslagen om avloppsvattenavgift (23/74) i enlighet med denna taxa.

2 §
Avloppsvattenavgiften består av bruksavgift.

3 §
Bruksavgiften utgör 2,55 euro (exkl.moms) 3,16 euro (inkl.moms) per varje kubikmeter vatten som fastigheten använt i enlighet med den vattenkonsumtion som vattenverket konstaterat eller som på annat sätt uppmätts.

Om bestämmande av bruksavgift med beaktande av avloppsvattnets
excep­tionella beskaffenhet eller mängd samt i övriga exceptionella förhållanden stadgas i 5 § 2 mom. lagen om avloppsvattenavgift.

Förhöjd avloppsvattenavgift debiteras enligt av stadsstyrelsen fastställda principer.

 

Sidan uppdaterades