§ 11 Avgifter för utmärkning och kontroll av plats och höjdläge

Enligt 80 § i plan- och bygglagen ska bestämmelser om utmärkning av en byggnads plats och höjdläge och kontroll av dessa utfärdas i bygglovet.

11.1 Uppförande av en ny byggnad eller tillbyggnad eller ombyggnad av en byggnad:
Grundavgift (innehåller högst 4 punkter) 508,00 euro. Tilläggsavgift för varje tillkommande punkt 127,00 euro.

11.2 Uppförande eller tillbyggnad av bostadssmåhus eller bostadsparhus:
Grundavgiften (innehåller högst 4 punkter) är 333,80 euro. Tilläggsavgiften för varje tillkommande punkt är 84,45 euro.

11.3 Byggande av fristående lager, täckt bilplats eller annan ekonomibyggnad eller fristående skjul eller takkonstruktion, annan konstruktion, stängsel eller annan byggnad av mindre konstruktion i anslutning till bostadssmåhus eller bostadsparhus:
Grundavgiften (innehåller högst 4 punkter) är 168,95 euro. Tilläggsavgiften för varje tillkommande punkt är 42,25 euro.

11.4 Om det bestäms att endast lägesbestämning ska förrättas vid en åtgärd enligt punkt 11.3:
Grundavgiften (innehåller högst 4 punkter) är 84,45 euro. Tilläggsavgiften för varje tillkommande punkt är 21,10 euro.

Grundavgifterna för utmärkning och kontroll av plats och höjdläge debiteras på samma faktura som bygglovsavgiften. Utsättande av tillkommande punkter debiteras i efterhand. Om utmärkningen och lägessynen på grund av orsaker som beror på byggherren måste förrättas i flera omgångar eller göras på nytt, är tilläggsavgiften för den andra gången och varje därpå följande gång hälften av den ovan nämnda avgiften.

Sidan uppdaterades