§ 16 Avgifter för utlåtanden

Den som inleder ett byggprojekt kan redan på förhand innan den egentliga tillståndsansökan lämnas in begära ett skriftligt utlåtande av byggnadstillsynen om projektbeskrivningen. I sitt utlåtande kan myndigheten inte på förhand förbinda sig till ett avgörande med ett visst innehåll och inte heller förutse hur det egentligen kommer att gå för en enskild ansökan, utan slutresultatet avgörs först vid beslutsfattandet.

16.1 Avgiften för ett utlåtande är minst 67,50 euro och högst 202,50 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

Sidan uppdaterades