§ 9 Avgifter för rätt att inleda byggarbete

Enligt 76 § i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden ge tillstånd att påbörja ett byggnadsarbete eller vidta en annan åtgärd innan tillståndet vunnit laga kraft.

9.1 När ansökan om att inleda byggnadsarbetet behandlas i anslutning till en tillståndsansökan eller ett rättelseyrkande är avgiften 108,50 euro.

9.2 När ansökan om att inleda byggnadsarbetet behandlas separat efter tillståndsbeslutet är avgiften 217,05 euro.

Sidan uppdaterades