§ 12 Avgifter för godkännande av enskild avloppsanläggning

Stadsfullmäktige har delegerat uppgiften att fatta beslut rörande enskilda avlopp till byggnadsnämnden. (Stfge 40 §, 24.04.2007.)

12.1 Avgiften för godkännande av enskild avloppsanläggning är 445,80 euro
 
12.2 Avgiften för godkännande av gemensam avloppsanläggning är 891,60 euro

12.3 Avgiften för enbart godkännande av mark-/infiltreringsbädd är 222,90 euro

12.4 Tilläggsavgift för eventuella extra syner är 110,30 euro.

Sidan uppdaterades