§ 26 Avgift för extrainsatt sammanträde

Om sökanden yrkar på att byggnadsnämnden håller ett extra sammanträde för enbart för dennes räkning och mötet kan hållas, debiteras en avgift om 1 953,00 euro.

Sidan uppdaterades