§ 25 Byggnadsspecifik grundavgift

Om flera åtgärder enligt olika punkter i dessa avgiftsgrunder samtidigt genomförs i en byggnad, debiteras den byggnadsspecifika grundavgiften endast en gång.

Sidan uppdaterades