§ 22 Betalning av avgift

När tillståndsbeslutet har fattats eller när någon annan myndighetsuppgift utförts ska en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder betalas före fakturans förfallodag.

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid ska dröjsmålsränta betalas på den förfallna avgiften på det sätt som anges i räntelagen. Dröjsmålsräntan enligt räntelagen anges på varje faktura. I avgifterna ingår en avgift för att lösa ut handlingarna.

Om fakturor som bygger på dessa avgiftsgrunder inte betalas inom utsatt tid, kan ärendet överlämnas till en indrivningsbyrå. 

Sidan uppdaterades