§ 28 Avgifternas ikraftträdande

Dessa avgifter träder i kraft 01.01.2020. Avgiften bestäms enligt de avgifter som är gällande den dag tillståndsbeslutet fattas eller myndighetsuppgiften utförs.

Sidan uppdaterades