§ 27 Anmärkningar och rättelseyrkande beträffande fastställd avgift

Anmärkningar beträffande en avgift som bestämts utifrån dessa avgiftsgrunder ska göras till kommunens/stadens byggnadstillsyn inom den tidsfrist som anges på fakturan.

Om anmärkningen har gjorts inom utsatt tid behöver fakturan inte betalas förrän anmärkningen har behandlats. En felaktig faktura ersätts med en korrigerad faktura till följd av en befogad anmärkning.

Om anmärkningen gjorts inom utsatt tid, men byggnadstillsynen inte ändrat avgiften, kan den som gör anmärkningen yrka på rättelse av avgiften hos byggnadstillsynsorganet.

Sidan uppdaterades