Avgiftsgrunder för byggnadstillsyningsmyndighetens uppgifter

Godkända av stadsfullmäktige 19.06.2018 att gälla fr.o.m. 01.01.2020.

Sidan uppdaterades