Parkeringsbot, avgift för flyttning av fordon samt friköpsavgifter

PARKERINGSBOT

Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 01.01.2010.

Parkeringsbot 35,00 euro
Momsfri

 

AVGIFT FÖR FLYTTNING AV FORDON

Godkända av stadsstyrelsen den, att gälla från 01.01.2019

  Momsfri
Vardagar kl. 07.00 - 16.00, närflyttning 108,15 euro
Vardagar kl. 16.00 - 07.00, närflyttning 177,70 euro
Helg kl. 16.00 - 07.00 (fre - mån), närflyttning 199,27 euro
Vardagar, fjärrflyttning 199,18 euro

 

AVGIFT FÖR FRIKÖP AV PARKERINGSPLATSER OCH UNDERHÅLLSAVGIFT

Godkänd av stadsfullmäktige 29.01.2019, att gälla från 01.01.2019.

Allmänna förutsättningar för friköp samt Parkeringsnorm för bil i Mariehamn finns att läsa under Hitta snabbt.

Grundavgifter

Centrum Grundavgiften för friköp av parkeringsplats är per den
1 januari 2019 16 807euro.

Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex för oktober månad.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i centrum är
år 2019 138 euro exkl. moms ( 171,12 euro inkl. moms).

Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Övriga staden

Grundavgiften för friköp av parkeringsplats i övriga staden är per den 1 januari 2019 3 121 euro.

Avgiften justeras kalenderårsvis i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i övriga staden är
år 2019 80 euro exkl. moms ( 99,20 euro inkl. moms).

* Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Sidan uppdaterades