Parkeringsbot, avgift för flyttning av fordon samt friköpsavgifter

PARKERINGSBOT

Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 01.01.2010.

Parkeringsbot 35,00 euro
Momsfri

 

AVGIFT FÖR FLYTTNING AV FORDON

Godkända av stadsstyrelsen att gälla från 01.01.2020.

  Momsfri
Vardagar kl. 07.00 - 16.00, närflyttning 109,77 euro
Vardagar kl. 16.00 - 07.00, närflyttning 180,37 euro
Helg kl. 16.00 - 07.00 (fre - mån), närflyttning 202,26 euro
Vardagar, fjärrflyttning 202,17 euro

 

AVGIFT FÖR FRIKÖP AV PARKERINGSPLATSER OCH UNDERHÅLLSAVGIFT

Godkänd av stadsfullmäktige att gälla från 01.01.2020.

Allmänna förutsättningar för friköp samt Parkeringsnorm för bil i Mariehamn finns att läsa under Hitta snabbt.

Grundavgifter

Centrum Grundavgiften för friköp av parkeringsplats är per den
1 januari 2020 16 759 euro.

Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex för oktober månad.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i centrum är
år 2020 138 euro exkl. moms ( 171,12 euro inkl. moms).

Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Övriga staden

Grundavgiften för friköp av parkeringsplats i övriga staden är per den 1 januari 2020 3 112 euro.

Avgiften justeras kalenderårsvis i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex.

Den årliga underhållsavgiften för friköpt plats i övriga staden är
år 2020 80 euro exkl. moms ( 99,20 euro inkl. moms).

* Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Sidan uppdaterades