Förhöjd vattenavloppsavgift

Godkänd av stadsstyrelsen, att gälla från 01.01.2021.

  2021 euro moms 
BOD7  enligt formel 24 %
Kväve, N enligt formel 24 %
Fosfor, P enligt formel 24 %
SS, per kilo TS enligt formel 24 %

 

k = a x K(r1 x bod/BOD+r2 x p/P+r3 x n/N+r4 x s/S)+(1-a)x K

k = förhöjd avloppsavgift inkl. allmän avloppsvattenavgift, euro/m3  €/m3, exkl. moms 
K = allmän avloppsvattenavgift, euro/m3 €/m3, exkl. moms
a = 0,30 Lotsbroverkets andel av VA-verkets kostnader (drift och investeringar)  
r1 = 0,37 koefficient för bod/BOD  
r2 = 0,20 koefficient för p/P  
r3 = 0,23 koefficient för n/N  
r4 = 0,20 koefficient för s/S  
bod = BOD-halt i företagets avloppsvatten mg/l
p = P-halt i företagets avloppsvatten mg/l
n = N-halt i företagets avloppsvatten mg/l
s = SS-halt i företagets avloppsvatten mg/l
BOD = 240 BOD-halt i normalt avloppsvatten mg/l
P = 10 P-halt i normalt avloppsvatten mg/l
N = 40 N-halt i normalt avloppsvatten mg/l
S = 340 SS-halt i normalt avloppsvatten mg/l

Endast värden som överstiger värden för normalt avloppsvatten används vid beräkning av förhöjd avgift.

bod, mg/l euro/m3 p, mg/l euro/m3 n, mg/l euro/m3 s, mg/l euro/m3 Totalt euro/m3
240 0,00 10 0,00 40 0,00 340 0,00 0,00
500 0,31 20 0,16 100 0,27 500 0,07 0,81
1000 0,91 50 0,62 200 0,72 1000 0,30 2,55
2000 2,12 100 1,40 300 1,17 1500 0,53 5,22
3000 3,32 150 2.18 400 1,61 2000 0,76 7,87

Förhöjning med anledning av att mottagen och behandlad volym avloppsvatten överskrider kapacitetsreservationer enligt samarbetsavtal.     

Förhöjning i procent av avtalsenliga avgifter för mottagning och behandling av avloppsvatten från samarbetskommuner och från
Norra Ålands avloppsvatten Ab.                                             År 2021     50,00 %

Sidan uppdaterades