Avgifter för barnomsorg

Familjestorlek enligt avgifts­systemet Inkomstgräns
euro/månad
Högsta
avgifts-
procent
Inkomst som
ger maxavgift

euro/månad
Inkomst
som ger avgift
2 personer 1248,00 11,5 2987,20 1334,95
3 personer 1456,00 9,4 3583,75 1562,40
4 personer 1664,00 7,9 4195,65 1790,60
5 personer 1872,00 7,9 4403,75 1998,60
6 personer 2080,00 7,9 4611,65 2206,80

 

Maxavgift   200,00 euro heltid   
120,00 euro halvtid max 50 t/2v, 60 % av heltidsavgift
  (Barn 1 = yngsta barnet)
Syskonrabatt
 
30 % (Barn 2)
50 % (Barn 3, o.s.v.)

(Syskonrabatt beviljas inte för syskon i fritidshem)

Förundervisningen är avgiftsfri (september-maj).

Exempel på uträkning 4 personers familj med 2 barn i barnomsorg:

Familjens inkomst 4036,51 euro   
Inkomstgräns - 1664,00 euro  
Inkomst som grund 2372,51 euro  × 7,90 % = 187,42 euro
       
Barn 1   187,42 euro  
Barn 2     131,19 euro  
       

Läs mer på sidan fastställande av barnomsorgsavgift

Sidan uppdaterades