Avgifter för äldreomsorg

Både fasta och inkomstbaserade avgifter finns inom äldreomsorgen. Inkomstbaserade avgifter beräknas utifrån antingen skattepliktiga- eller nettoinkomster, beroende på vilken typ av äldreomsorg det gäller.

Följande avgifter finns inom äldreomsorgen:

  • Hemtjänstavgift för regelbunden hemtjänst
  • Effektiverat serviceboende
  • Serviceboende enligt handikappservicelagen på effektiverat serviceboende
  • Institutionsboende
  • Korttidsboende
  • Dagverksamhet
  • Hemrehabilitering
  • Matservice i hemmet
  • Trygghetstelefon
  • Äldis

Samtliga avgifter samt information om uträkning av inkomstbaserade avgifter finns i dokumentet Äldreomsorgens avgifter 2021 (pdf, 282 kB).

Avgifterna fastställs i enlighet med bestämmelserna i Lag om klientavgifter inom social- och hälsovård.

Hemtjänst-, service- och vårdavgift fastställs för ett år åt gången. Ifall klientens inkomst förändras väsentligt, minst 10 procent och varaktigt, kan avgiften justeras under året.

Möjlighet till E-faktura finns.

Sidan uppdaterades