Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 5–7 ledamöter och deras personliga ersättare. Ledamöterna väljer en ordförande och en viceordförande. Stadsarkitekten är föredragande i nämnden.

Nämnden har hand om de uppgifter som bildar förutsättningarna för samhällsbyggandet i staden, medan stadsarkitektkansliet har hand om stadsutvecklingnämndens verksamhet. En verksamhet som regleras av lagar, förordningar, stadens byggnadordning och av fullmäktige godkända dokument.

Till ansvarsområdena hör generalplanering och annan översiktlig planering, detaljplanering och byggnadsskydd. Detaljplaner för nyplanerade områden och genomgripande detaljplaneändringar ska även behandlas av infrastrukturnämnden.

Läs mer om stadsutvecklingsnämndens uppgifter och beslutanderätt i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2016–2019 leds stadsutvecklingsnämnden av fyra män och tre kvinnor.
 

 Ordinarie         Ersättare  
 Tom Forsbom, ordförande         Nils Manelius  
 Peter Enberg, vice ordförande         Roger Jansson  
 Ingrid Zetterman         Johanna Muukkonen  
 Daja Rothberg         Iwona Gorska  
 Christian Beijar         Aino Waller  
 Rauli Lehtinen         Ralf Karlsson  
 Pia Häggblom         Stig Grönlund  

Sammanträdesdatum

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden.

Sidan uppdaterades