Val till stadsfullmäktige

I kommunalvalet 20 oktober 2019 väljer vi i Mariehamn 27 medlemmar till stadsfullmäktige. Genom att rösta använder du din möjlighet att påverka hur t.ex. barnomsorg, grundskola och äldreomsorg ska fungera i Mariehamn.

Det kommunala självstyret ger varje kommun rätt att utforma verksamheten efter sina egna lokala förutsättningar. De som väljs till stadsfullmäktige påbörjar sitt uppdrag 1 januari 2020 för fyra år framåt. Stadsfullmäktiges huvuduppgifter är att:

  • Besluta om kommunens budget och mål
  • Styra den administrativa organisationen
  • Tillsätta stadsstyrelsen och nämnder

Titta på Henriks valskola del 1 för vad en kommun gör och vem som bestämmer vad (3 minuter).

Vem får rösta?

För att få rösta i kommunalvalet 2019 ska du ha en hemkommun på Åland den 1 september 2019. Du måste också antingen ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit folkbokförd (i en eller flera kommuner) på Åland oavbrutet under ett helt år före valdagen. Om din hemkommun den 1 september var Mariehamn är det i valet till stadsfullmäktige du får rösta.

Alla som får rösta har fått röstkort per post (skickat senast 19 september). Där står vilka val du har rätt att rösta i och vilken vallokal du ska gå till. Om du inte fått ett röstkort, eller om det är felaktigt, kontakta Magistraten (vid Statens ämbetsverk på Åland) senast 30 september kl. 16.00.

Hur röstar man?

På Åland är valen hemliga för att främja demokratisk resultat. Det betyder att ingen ska få veta hur just du har röstat. Du måste legitimera dig för att få rösta men valhemligheten skyddas tack vare bland annat av valbåsen, utformningen av valsedlarna och valurnan.

Titta på Henriks valskola del 3 för hur det praktiskt går till att rösta (2 minuter).

Förtidsrösta 5-15 oktober 2019

Rösta i vallokal söndag 20 oktober kl. 9-20

Mariehamn är indelat i tre röstningsområden, med en vallokal vardera. Du kan bara rösta i den vallokal som är angiven på ditt röstkort. Vallokalerna i Mariehamn är Strandnäs skola (norra/lågstadiet), Stadshuset samt Ytternäs skola.

När du kommer till lokalen går du till valförrättarna som kontrollerar din rösträtt och identifikation. Du får en valsedel per val som du har rätt att rösta i. Sedan inne i valbåset fyller du i valsedeln, där finns anvisningar för hur du fyller i den korrekt.  Slutligen går du till en valförrättare som stämplar valsedeln före du lägger den i valurnan.

Vem röstar man på?

Varje kandidat som ställer upp i valet har ett nummer. I kommunalvalet börjar numreringen med nr 502 (grön kandidatförteckning och grön valsedel). Kandidaterna är grupperade enligt parti och i år finns även tre partier som gått samman som ett valförbund. Du kan till exempel besöka de olika partiernas webbplatser för att läsa mer om kandidater och partiprogram.

Kandidatlista för kommunalvalet i Mariehamn 2019 (pdf-fil)

Valresultatet

Till stadsfullmäktige väljs de 27 kandidater som fått de högsta slutliga jämförelsetalen (baserat på partiets och kandidatens personliga röstetal). Så fort vallokalerna stänger på valdagen börjar rösterna räknas. Förtidsrösterna har räknats redan under dagen och brukar kunna rapporteras genast efter kl. 20.00.
De åländska tidningarna och Ålands Radio & Tv brukar sända direkt och rapporterar om rösträkningen. Vid midnatt brukar det preliminära valresultatet vara klart. De närmaste dagarna efter valdagen kontrollräknas alla röster ännu en gång innan det slutliga resultatet är färdigt.

Titta på Henriks valskola del 2 för hur kandidaternas röster fördelas inom ett parti och valförbund (3 minuter 15 sekunder).
 

I samband med kommunalvalet hålls även val till Ålands lagting. Lagtinget kan stifta åländska lagar, de beslutar om landskapsbudgeten och tillsätter landskapsregeringen. Läs mer om lagtingsvalet på www.val.ax/lagtingsval

Sidan uppdaterades