Stadsfullmäktiges ordinarie medlemmar 2018

Stadsfullmäktige

Mariehamns stad leds av stadsfullmäktige som är det högsta beslutande organet och som fattar beslut i frågor som rör stadens organisation, ekonomi, övergripande planer och val till nämnder.

Stadsfullmäktige väljs av invånarna i Mariehamn vart fjärde år och består av 27 ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige har en ordförande och två viceordförande. Protokoll vid sammanträden förs av stadens kanslichef (eller ersättare).

Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsen och övriga nämnder och styrelser inom staden.  Fullmäktigeledamöterna kan bilda grupper för arbetet i fullmäktige och varje fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende som rör stadens gemensamma angelägenheter.

Medlemmar

Under mandatperioden 2016–2019 består stadsfullmäktige av följande medlemmar:

 Camilla Gunell   S   Ordförande
 Johan Ehn   M   I vice ordförande
 Bert Häggblom   ObS   II vice ordförande
 Ulla Andersson   S    
 Christian Beijar   S    
 Henrik Boström   M    
 Petri Carlsson   M    
 Jessy Eckerman   S    
 Peter Enberg   M    
 Nina Fellman   S    
 Anders Holmberg   ObS    
 Igge Holmberg   S    
 John Holmberg   Lib    
 Camilla Hägglund-Palmqvist   M    
 Joanna Isaksson   Lib    
 Lennart Isaksson   M    
 Roger Jansson   M    
 Ingrid Zetterman   Lib    
 Axel Jonsson   ÅF    
 Rauli Lehtinen   Lib    
 Britt Lundberg   C    
 Roger Nordlund   C    
 Katrin Sjögren   Lib    
 Erica Sjöström   C    
 Barbro Sundback   S    
 Pernilla Söderlund   Lib    
 Stephan Toivonen   ÅD    

Sammanträdesdatum 2019

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl 18.30 i stadshuset, utom juni, juli och december eller då sammanträde på annan tid av särskild orsak är nödvändigt.

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
26 november
17 december

Sidan uppdaterades