Stadsfullmäktige

Mariehamns stad leds av stadsfullmäktige som är det högsta beslutande organet och som fattar beslut i frågor som rör stadens organisation, ekonomi, övergripande planer och val till nämnder.

Stadsfullmäktige väljs av invånarna i Mariehamn vart fjärde år och består av 27 ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige har en ordförande och två viceordförande. Protokoll vid sammanträden förs av stadens kanslichef (eller ersättare).

Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsen och övriga nämnder och styrelser inom staden.  Fullmäktigeledamöterna kan bilda grupper för arbetet i fullmäktige och varje fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende som rör stadens gemensamma angelägenheter.

Medlemmar

För mandatperioden 2020-2023 är följande personer invalda till stadsfullmäktige som ledamöter.

NamnParti
Birney Julia L
Boström Henrik M
Carlsson Petri M
Dzene Kristine S
Eckerman Jessy S
Ehn Johan, ordförande M
Ferrari Michele L
Fogelström Karl-Johan S
Forsbom Tom M
Granlund Rolf ÅF
Gunell Camilla, II vice ordförande S
Göthlin Anton OBS
Husell-Karlström Anita C
Hägerstrand Björn M
Häggblom Bert, I vice ordförande OBS
Isaksson Joanna L
Jansson Roger M
Kemetter Sara S
Nordlund Roger C
Nylund Conny OBS
Röblom Alfons HI
Sjögren Katrin L
Sjöström Erica C
Sundback Barbro S
Söderdahl Robert L
Söderlund Pernilla Lib
Vävare Susanne HI

Sammanträdesdatum 2020

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl 18.30 i stadshuset, utom juni, juli och december eller då sammanträde på annan tid av särskild orsak är nödvändigt.

14 januari
28 januari
25 februari
31 mars
28 april
26 maj
16 juni
25 augusti
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Sidan uppdaterades