Revisorerna

Revisorerna utses av stadsfullmäktige och består av 4 revisorer och deras personliga ersättare. Stadsfullmäktige utser ordförande och viceordförande.

Revisorerna granskar förvaltningen och ekonomin för varje löpande räkenskapsår under de fyra år som mandatperioden omfattar. Revisorerna kan anlita extern revisionskompetens för att bistå med revisionen.

Läs mer om vad som åligger revisorerna i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2016–2019 består revisorerna av två kvinnor och två män. Ordförande är Andreas Holmgård.

Ordinarie   Ersättare  
 Andreas Holmgård, ordförande   Cia Haldin  
 Pia Fredriksson, vice ordförande   Christer Kullman  
 Margareta Flink   Inga-Britt Wirta  
 Fredrik Häggblom   Jesper Carlsson  
Sidan uppdaterades