Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 5–7 ledamöter och deras personliga ersättare. Ordförande och viceordförande väljs av ledamöterna.

Till nämndens ansvarsområden hör: stadsbiblioteket, samt kultur och fritid

Man skall genom samarbete med föreningar i Mariehamn skapa förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv, en diversifierad idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion – och ett i övrigt aktivt föreningsliv.

Även ärenden som rör konstinköp och stadsbildsfonden hör till nämnden. Nämnden fördelar och följer upp användningen av medel för understöd eller samarbetsavtal med föreningar, organisationer och enskilda konstnärer inom kultur-, idrotts- och ungdomsrådet. Nämnden föreslår namn på gator, parker, torg och andra allmänna platser, och köper in och förvaltar konstverk för stadens räkning.

Under mandatperioden 2016–2019 ingår i kultur- och fritidsnämnden fyra kvinnor och tre män.
 

 Ordinarie         Ersättare  
Barbro Sundback, ordförande S       Ilze Röholm
S
John Holmberg, vice ordf. Lib       Bertel Sund
Lib
 Henrik Löthman
S       Daniel Macharia S
 Anita Husell-Karlström
C       Janis Zeimuls
Ob
 Lillan Holmberg
MSÅ       Terese Åsgård
MSÅ
 Robert Liewendahl
MSÅ       Zeb Holmberg MSÅ
 Marie Norrgrann
Lib       Ann Gustafsson
Lib

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden.

 

Sidan uppdaterades